Hjälpa barn upp i gungan

Upp och nervänd  hink används som pall för att underlätta att komma upp i gungan.

Beskrivning

En alldeles vanlig barnhink vända upp och ner och kan på så vis användas som en pall till barnet att stå på då det klättrar upp i gungan – själv!

Tipsarens kommentarer

Jag och mitt barn använde denna metod från 2 års ålder. Det var väldigt skönt att slippa alla lyft in och ur gungan.

Produkt

En barnhink