Babyskydd på hjul

Babyskydd på hjul – underlättar för föräldrar med rörelsehinder att ha småbarn med sig.

Beskrivning

Ett babyskydd är fastsatt på ett underrede till en arbetsstol.

Tipsarens kommentarer

Användaren är mycket nöjd med det flyttbara babyskyddet på hjul och barnet är glad att hon inte behöver ligga i vagnen så mycket.

Produkt

Babyskydd + underredet till en arbetsstol

Inköpt

Babyskyddet är inköpt från en vanlig barnbutik, arbetsstolen har hjälpmedelscentralen bistått med.

Tillverkningsanvisning

Användaren har tillsammans med sin arbetsterapeut arbetat fram idén som byggdes ihop av en tekniker från hjälpmedelscentralen.