Hjälpa barn att gunga

Ett rep med en ögla som träs igenom gungan innan barnet klättrar upp i gungan.

Beskrivning

Repet möjliggör för en förälder att ta fart på gungan från ett längre avstånd. Med hjälp av det långa repet kan föräldern dra i gungan istället för att knuffa fart. Jag slapp flytta mig för gungan och kunde stå kvar på samma plats oavsett gungans fart.

Tipsarens kommentarer

Repet var ganska tunt (från en segelbåt) och hade en ögla i ena änden.

Produkt

Ett vanligt tunt rep.