Kalender

 

januari

► 11  januari, Föreläsning, barnmorskeprogrammet KI, Solna

► 19  januari, Föreläsning, barnmorskeprogrammet, Umeå

 

februari

► 11 februari, ISC konferens, Malmö

 

mars

 9-10 mars, Mässan Hjälpmedel & välfärdsteknologi, Lund

 23 mars, Föreläsning, Förlossningen, Karolinska Huddinge

 

april

► 10-16 april, RG introkurs, Bosön

 

maj

 11 maj, föreläsning, Hjälpmedelscentralen, Kristianstad

► 11-13 maj, föreläsning ESCIF, Wien Österrike

 24-25 maj, Mässan Hjultorget, Stockholm

 

juni

14-16 juni, föreläsning FN-konferens CRPD, New York USA

 

juli

 4-14 juli, Sommarkurs, RG – aktiv rehabilitering, Valjeviken

 

augusti

► 

 

september

► 

 

oktober

► 

 

november

 

december

►