Om oss

271927_10150318724510081_1805531_oErika Nilsson

Jag är 42 år och bröt nacken i en ridolycka 1994. Jag har en skada på C7 vilket innebär att jag är förlamad från armhålan och nedåt. Jag har en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap och arbetar som projektkoordinator på stiftelsen Spinalis.

Jag har två söner födda 2000 och 2003  och bor på Ekerö utanför Stockholm.

 

 

 

annaAnna Oredsson

Jag är 33 och lever tillsammans med min sambo och vår dotter som föddes 2010 och vår nyfödda son. Vi lever som en alldeles vanlig familj och bor i en 3:a i centrala Malmö. I detta projekt arbetar jag som grafisk designer. Jag blev färdigutbildad 2009 från Konstfack i Stockholm och har sedan dess frilansat.

År 2007 skadade jag mig i en bilolycka. Min skadenivå är T12-L1, vilket betyder att jag är förlamad från midjan och nedåt.

 

 

Nora-1Nora Sandholdt

Jag är 34 år gammal, gift och har en dotter som föddes 2010. Jag var med om en bilolycka när jag var 11 år och fick då en ryggmärgsskada i bröstryggen (Th 7-8). Sedan dess har jag en inkomplett paraplegi. Jag har viss känsel kvar nedanför skadenivån. Jag kan stå på mina ben och ta något steg om jag har stöd på båda sidor, men rent praktiskt fungerar rullstolen betydligt bättre när jag ska förflytta mig.

Jag är är civilekonom inriktad mot nationalekonomi och har arbetat som analytiker och konsult. Sedan början av 2012 driver jag ett eget företag. Lite då och då är jag ute och föreläser om mina erfarenheter av min ryggmärgsskada, vägen från försiktig tjej till paralympicsmedaljör samt bemötande. Under min föräldraledighet flyttade jag och min man från Stockholm till Malmö.

 

Referensgrupp

Claes_HultlingClaes Hultling

Claes Hultling är läkare, föreläsare och samhällsdebattör. Tillsammans med Richard Levi grundade han 1990 Stiftelsen Spinalis. Claes är även grundare till Spinaliskliniken, en specialistklinik för personer med ryggmärgsskada på Rehab Station Stockholm. Claes har disputerat inom området fertilitet för ryggmärgsskadade män. Han har själv en son som var det första barnet i världen att födas med hjälp av In vitro-fertilisering och som har en ryggmärgsskadad far.

 

 

karin_petterssonKarin Pettersson

Karin är överläkare inom förlossningsvården på Kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Ett av hennes specialistområden är graviditet hos kvinnor med neurologiska skador. Hon undervisar även andra förlossningsläkare inom området. Karin är en av de läkare i Sverige med mest erfarenhet av graviditet hos personer med ryggmärgsskada.

Läs mer om Karin

 

 

 

Organisationer

Stiftelsen Spinalis

Stiftelsen Spinalis är en allmännyttig stiftelse vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Spinalis driver både egna projekt och stöttar andras. Historien om stiftelsen Spinalis börjar en sommar- dag 1984 när läkaren Claes Hultling dyker på en sten, bryter nacken och förlamas från bröstet och neråt. Efter olyckan bestämmer sig Claes, som dittills arbetat som narkosläkare, för att ägna sitt liv åt rehabilitering av ryggmärgsskadade. Åren efter olyckan reser Claes och kollegan och vännen Richard Levi till USA och Australien för att arbeta och samla kunskap och inspiration på de världsledande centren för ryggmärgsskaderehabilitering. Väl hemma igen startar de stiftelsen Spinalis, med finansiellt stöd främst från Kinnevik. Sedan dess har Spinalis varit den absolut tongivande kraften i svensk ryggmärgsskaderehabilitering. Ur stiftelsen växte Spinaliskliniken, den tredje och kanske viktigaste länken i den vårdkedja för ryggmärgsskadade som i dag finns i Stockholm län.

Stiftelsen har under årens lopp initierat, och via stöd från bl.a. Arvsfonden, finansierat mängder av projekt som hittills resulterat i åtta doktorsavhandlingar och ett stort antal vetenskapliga artiklar. I och med detta har stiftelsen varit avgörande för att höja kunskapsnivån och föra forskningen på området framåt i Sverige.
Läs mer på www.spinalis.se

RG – Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening och bildades 1981. Föreningen inspirerar och stödjer personer med ryggmärgsskada, eller med liknande behov, att bli mer självständiga och integrerade. Utgångspunkterna är alla människors rätt till ett värdigt och självständigt liv samt individens egna förutsättningar. Medlet är fysisk och sociala aktivitet och fokus för verksamheten ligger på att tillvarata alla möjligheter i tillvaron.

RG har ett rikstäckande nätverk av förebilder som besöker nyskadade på landets rehabiliteringsavdelningar. Föreningen arbetar även med att utveckla ett nätverk med förebilder för barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. RG har ett omfattande utbud av kurser och läger för allt från små barn till vuxna. På kurserna blandas fysisk aktivitet med sociala inslag för att deltagarna ska få möjligget att utvecklas maximalt.

RG arbetar även med utbildning för personer som arbetar inom rehabilitering, vård och hjälpmedelsförsörjningen.
Läs mer på www.rekryteringsgruppen.se

Arvsfonden

Projektet mamma pappa lam finansieras av medel från Arvsfonden.  Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd – projektstöd och lokalstöd. De projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år.
Det är myndigheten Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheterna sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.
Läs mer på www.arvsfonden.se