Sele för barn som sitter i knä

Wriggle Wrapper är en enkel sele för att spänna fast ett sittande barn.

Beskrivning

Selen är designad för att spänna fast ett barn i en barnstol. Användaren använder den när han har barnet sittande i knäet.

Tipsarens kommentarer

Samma sele används när barnet sitter i barnstol.

Produkt

Selen Wriggle Wrapper från Phil & Teds

Inköpt

Barnbutik eller direkt från Phil & Teds.