Mamma pappa lam

– att vara förälder och ryggmärgsskadad

Föräldraskap

Att få barn är fantastiskt, men innebär också en stor omställning i livet. Om någon av föräldrarna har ett rörelsehinder kanske det uppstår frågor som kan vara komplicerade att få svar på.

Fertilitet

En kvinnas fertilitet påverkas inte direkt av en ryggmärgsskada. Däremot är det mer komplicerat för en man med ryggmärgsskada. Fram till 1990 ansågs det näst intill omöjligt att bli pappa på naturlig väg. Idag ser det helt annorlunda ut.

Graviditet

De studier som gjorts visar att förutsättningarna för en kvinna med ryggmärgsskada att föda ett fullt friskt barn är lika goda som för en icke ryggmärgsskadad kvinna.

Förlossning

Precis som andra kan kvinnor med ryggmärgsskada föda normalt, det vill säga vaginalt. Men likt övriga kvinnor kan det finnas anledningar att utföra ett kejsarsnitt.

Mamma Pappa Lam

– Att vara förälder och ryggmärgsskadad

Den här sidan kom till efter ett initiativ från ryggmärgsskadade föräldrar som saknade enhetlig information om frågor som rör graviditet, fertilitet och föräldraskap. Målet med sidan och projektet är att höja kunskapsnivån hos personer med ryggmärgsskada och vårdpersonal.

Mamma Pappa Lam är en Spinalis-sida och har under 2023 reviderats och uppdaterats.