Projektet

Mamma pappa lam är ett projekt med mål att höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.

I Sverige lever ca 5 000 personer med en ryggmärgsskada. Av dessa är ca 3 000 i en ålder där frågor kring familjebildning är aktuella. Att skaffa barn innebär stora omställningar i alla familjer. Om en av föräldrarna dessutom har en ryggmärgsskada uppstår många frågor som kan vara svåra att hitta svar på. Vi som startat projektet är själva föräldrar och har en ryggmärgsskada.

Inom ramen för projektet avser vi att :

1. Samla information kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.

2. Sprida information till ryggmärgsskadade och berörd vårdpersonal.

3. Stärka och inspirera gruppen; ryggmärgsskadade föräldrar och/eller blivande föräldrar. Indirekt stödjer vi därigenom också barn till föräldrar med ryggmärgsskada.

4. Möjliggöra mötesplatser där personer med ryggmärgsskada kan inspirera varandra och utbyta erfarenheter i dessa frågor.

Projektets bas utgörs av den här webbplatsen där insamlad och bearbetad information presenteras. På webbplatsen kommer man även kunna ladda ner informationsfoldrar i pdf-format, få tips på hjälpmedel och komma i kontakt med andra personer i samma situation. Det kommer att hållas föreläsningar kring ämnet för personer med ryggmärgsskada, anhöriga samt vårdpersonal. Inom ramen för projektet kommer det också att startas ett föräldranätverk.

Projektet har drivits av stiftelsen Spinalis och är finansierats av Arvfonden samt Promobilia.