Föräldra­skap

foraldraskap

Att få barn är fantastiskt, men innebär också en stor omställning i livet. Om någon av föräldrarna har ett rörelsehinder kanske det uppstår frågor som kan vara komplicerade att få svar på. Normen för hur en familj ska se ut är så djupt rotad i vårt samhälle att det kan vara svårt att se hur en person som avviker från mallen ska klara av sitt föräldraskap. Det finns dock många bra exempel på föräldrar med olika typer av rörelsehinder, som lever ett självständigt och aktivt liv med sina barn. Kom ihåg att ett barn aldrig dömer och kommer att älska sina föräldrar precis som de är.

allmän information

Det kan vara till stor hjälp att få kontakt med andra föräldrar i liknande situationer för att få stöd och tips. Då kan man se att funktionsnedsättningen inte behöver vara ett hinder för att vara en aktiv och fullgod förälder. På internet finns flera forum där det går att få kontakt med andra föräldrar för att få tips och idéer på praktiska lösningar samt diskutera sitt föräldraskap. På facebook finns exempelvis den slutna svenska gruppen “Föräldrar i rullstol” och den internationella gruppen “Parents in wheelchairs”. Om du har ett Facebook-konto och är intresserad av att vara med, rekommenderar vi att du söker efter grupperna och skickar en förfrågan om att få vara med.

Många av de frågor som blivande föräldrar med rörelsehinder ställs inför är av praktisk karaktär. Det finns mängder av lösningar på olika vardagsproblem. Eftersom föräldrar med rörelsehinder är en liten grupp i vårt samhälle med väldigt varierade behov finns det få universiella lösningar. De flesta föräldrar hittar sina egna mer eller mindre kreativa lösningar. Några av dessa lösningar finns samlade på Spinalistips.

Allt eftersom barnet växer kommer man att finna nya lösningar på oväntade situationer. Hur lyfter man t.ex. ett litet barn som inte kan hålla upp sitt huvud själv? Eller hur hinner man ikapp en busig tre-åring? Och orkar man skjutsa de större barnen till träningarna? Oftast löser sig allt med tiden, men om man behöver hjälp finns det att få.