Vanliga frågor

[toc]

Tänk om förlossningen sätter igång utan att jag märker det! Hur ska jag veta om jag inte har någon känsel?

Studera din kropp redan tidigt under graviditeten. Värkar/sammandragningar skiljer sig från förvärkar genom att de kommer regelbundet. Var vaksam på andra signaler från din kropp, som stigande blodtryck, svårare att andas, förändrad spasticitet eller olustkänsla. Om vattnet går är det ett säkert tecken. Om du har en komplett skada ovan Th10 kan du ha en smärtfri förlossning. De flesta kvinnor med ryggmärgsskada känner dock att något händer i kroppen.

Varför är det så viktigt att undvika urinvägsinfektion under graviditeten?

Hos kvinnor som inte är gravida behandlas normalt endast urinvägsinfektioner som ger symptom. Hos gravida kvinnor ökar dock även symptomfria infektioner risken att sätta igång en förtidig förlossning. Anledningen till detta är att urinvägsinfektionerna oftare vandrar uppåt i urinledarna och utvecklas till njurbäckensinfektioner. Vid en njurbäckensinfektion skapas inflammationsämnen i hela bukhålan vilket kan utlösa en förtidig förlossning. Det är därför viktigt att göra urinodlingar ofta, eller åtminstone i samband med kontroller på mödravården, för att upptäcka eventuella infektioner och stoppa dem på ett tidigt stadium.

Varför ska man få smärtlindring om man inte har någon känsel?

Personer med ryggmärgsskada som har en skada ovan Th 6-8 kan få autonom dysreflexi (AD). Detta är ett tillstånd som utlöses av smärtstimulans under skadenivån som exempelvis uttänjning av urinblåsan, tryck, förstoppning, inflammationer i huden eller naglarna och snävt sittande kläder. AD innebär att blodtrycket plötsligt stiger kraftigt. Symptom kan vara dunkande huvudvärk, rodnad hud ovan skadenivån, illamående, hjärtrytmstörningar och synrubbningar. Förlossning är en kraftigt utlösande faktor, men genom smärtlindring (epiduralbedövning) nedanför skadenivån undviks AD.

Är det inte smartare med kejsarsnitt när man har en ryggmärgsskada, då har man ju mer kontroll?

Vanligen kan en kvinna med ryggmärgsskada föda vaginalt, om det inte uppstår några graviditets- eller förlossningskomplikationer. Innan förlossningen måste en läkare bedöma om vaginal förlossning är möjlig. Eventuella hinder skulle kunna vara svår spasticitet, bennybildning i mjukdelarna runt en led nedanför skadenivån (heterotopisk bennybildning) och kontrakturer i höftled. Vaginal förlossning är dock ofta att föredra eftersom det ger mindre påverkan på kroppen.

Ofta går till och med förlossningen snabbare och är mindre smärtsam då kroppens muskler inte gör så stort motstånd. Livmoderns nervimpulser ingår i det autonoma nervsystemet. Det vill säga att livmoderns nervimpulser inte är styrda genom det centrala nervsystemet i ryggmärgen utan styr över sin egen funktion. På så sätt kan en kvinna med ryggmärgsskada föda ett barn utan att ha viljestyrda krystningar. Om det är så att magmuskulaturen inte är tillräckligt aktiv för att krysta ut barnet hela vägen så finns det hjälp att få, till exempel sugklocka. Vid en vaginal förlossning slipper kvinnan det relativt stora kirurgiska ingrepp som ett kejsarsnitt innebär och ett sår som ska läka på magen. Dessutom vittnar många kvinnor om en nästan magisk känsla när den egna kroppen klarar en förlossning.

Hur kan jag föda barn den ”vanliga vägen” när jag inte kan krysta?

Livmoderns nervimpulser ingår i det autonoma nervsystemet. Det vill säga att livmoderns nervimpulser inte är styrda genom det centrala nervsystemet i ryggmärgen utan styr över sin egen funktion. På så sätt kan en kvinna med ryggmärgsskada föda ett barn utan att ha viljestyrda krystningar. Livmodern sköter sig själv och det är anledningen till att till och med medvetslösa kvinnor kan ha en komplikationsfri vaginal förlossning. Om du inte har tillräckligt stark “krystmuskulatur” under utdrivningsstadiet av förlossningen kan förlossningsläkaren hjälpa till med sugklocka eller tång.

 

Texten är medicinskt granskad av Karin Pettersson, överläkare, obstetriksektionen, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge